Naktsmītnes

Naktsmītnes (bez ēdināšanas) 1 diennakts*
Numurs Personas Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. LUX numurs 2 personas 37,19 7,81 45,00
2. Puslukss numurs 2 personas 29,75 6,25 36,00
3. Gultas vieta 1 persona 12,40 2,60 15,00

**Bērniem līdz 6 gadu vecumam, neaizņemot papildus vietu, uzturēšanās kopā ar vecāku bez maksas.

  1. Saldus novada sporta skola pakalpojumus sniedz, ja pakalpojumu sniegšana neietekmē skolas  funkciju un uzdevumu izpildi.
  2. Ilgtermiņa uzturēšanās naktsmītnē, ilgāk par 3 naktīm, tiek piemērota atlaide 30% kopējam rēķinam.
  3. Saldus novada pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību organizētie pasākumi, kas saistīti ar tiešo iestādes darbību ir atbrīvoti no maksas, izņemot izmitināšanu.

Kontakti:
Viesnīcas administratore: Daiga 28790545; Evija 26175514


Lux numurs


Puslukss numurs


Gultas vieta


Koplietošanas telpas