Sporta zāle un stadions

Sporta zāle (t.sk, ģērbtuves un dušas izmantošana)
Nr.p.k Pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Basketbola zāles apmeklējums 1 persona/ne ilgāk par 2h 2,48 0,52 3,00
2. Basketbola laukuma īre 1h 16,52 3,48 20,00


Stadions (t.sk. ģērbtuve ar dušu)
Nr.p.k Pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. 1/2 futbola laukums- treniņam 1h 33,06 6,94 40,00
2. 1/2 futbola laukums- spēlei 1h 37,19 7,81 45,00
3. Futbola laukums- treniņam 1h 57,85 12,15 70,00
4. Futbola laukums- spēlei 1h 70,25 14,75 85,00
5. Stadiona noma sacensībām 1h 115,70 24,30 140,00
6. Stadiona noma sacensībām 8h 809,92 170,08 980,00

Ģērbtuves iekšējie kārtības noteikumi (PDF)