Sīkdatņu politika

 1. Savos publiski pieejamos elektroniskās informācijas resursos mēs izmantojam sīkdatnes, par to brīdinot datu subjektus un apņemoties nodrošināt viņu personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, apmeklējot tīmekļa vietni un iepazīstoties ar tās saturu.

Informācija par sīkdatnēm

 1. Sīkdatnes (cookies) ir informācijas vienības, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (Chrome, Firexox, Safari u.c.) saglabā Tavā datorā, mobilajā tālrunī vai planšetē, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju un iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Pārlūkprogrammas iestatījumos Tu vari atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez tām vietne nevarēs pilnvērtīgi piedāvāt tajā paredzētās funkcijas.

Sīkdatņu veidošanas nolūks un tiesiskais pamats

 1. Sīkdatnes ir nepieciešamas digitālo pakalpojumu ērtākai lietošanai un informācijas par tīmekļa vietnes apmeklējumiem iegūšanai. Sīkdatnes tiek izmantotas arī ar nolūku sniegt pielāgotu informāciju par pakalpojumiem.
 2. Statistikas sīkdatnes mēs izmantojam, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošināt tās sekmīgu tās darbību.
 3. Tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes tiek uzstādītas pēc noklusējumā, par papildu uzstrādājamam sīkdatnēm tiek prasīta vietnes lietotāja piekrišana.
 4. Datu subjekts var piekrist, atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, sniedzot piekrišanu vai atteikšanos sīkdatņu iestatījumu logā, kas tiek parādīts tīmekļa vietnē.

Sīkdatņu veidi un to pielietojums

 1. Iestāde izmanto vairākas sīkdatņu kategorijas, taču datu subjektu piekrišana tiek prasīta tikai papildu sīkdatnēm. Datu subjekts jebkurā brīdī varat mainīt savas izvēles un atteikties no papildu sīkdatnēm.
 2. Nepieciešamās sīkdatnes.
  Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas, tās ļauj datu subjektam piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.
 3. Statistikas sīkdatnes.
  Statistikas sīkdatnes apkopo anonīmu informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni, nosaka avotus. Statistikas sīkdatnes palīdz mums uzlabot tīmekļa vietnes darbību. Datu subjektam ir iespēja atteikties no šo sīkdatņu izmantošanas. Tādā gadījumā tīmekļa vietnes apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā, vienlaikus neierobežos jūsu darbības tīmekļa vietnē.
 4. Personalizētās iestatījumu sīkdatnes
  Šīs sīkdatnes ļauj interneta vietnei atcerēties veiktās izvēles (piemēram, teksta lielumu, sīkdatņu piekrišanu utml) un pazīmes (lietotāja vārdu, lietoto valodu vai atrašanās valsti) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
 5. Reklāmas sīkdatnes
  Šīs sīkdatnes ļauj parādīt tieši lietotājam piemērotas reklāmas, veikt tirgus pētījumus un analīzes, izmantojot no lietotāja apmeklētajām mājas lapām un interesēm ievākto informāciju. Iegūtā informācija var tikt izplatīta reklāmas tīklā un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem;
 6. Mārketinga sīkdatnes
  Šīs sīkdatnes, kas gandrīz vienmēr nāk no trešo pušu tehnoloģiju vai reklāmu uzņēmumiem ar mērķi vietnes lietotājiem piedāvāt reklāmas vai vākt no viņiem personas datus turpmākajiem mārketinga mērķiem.
 7. Sociālo mēdiju sīkdatnes
  Šīs sīkdatnes ļauj apmeklētājiem dalīties saturā ar saviem draugiem un sociālajiem tīkliem. Sīkdatņu izvietotāji (parasti trešās puses) var izsekot Tavasdarbības dažādās vietnēs, lai izveidotu lietotāja profilu, lai piedāvātu atbilstošāku saturu citās apmeklētajās vietnēs.

Sīkdatņu iedalījums atkarībā no to piederības:

 • Pirmās dalības puses sīkdatnes
  no apmeklētās tīmekļa vietnes. Ar šo sīkdatņu palīdzību tīmekļa lappuses var saglabāt informāciju, kas tiek izmantota katru reizi lappuses apmeklēšanas laikā. No personas datu apstrādes viedokļa pirmās dalības puses sīkdatņu ievietotājs ir atbildīgais apstrādātājs (vai jebkura viņa pilnvarotā persona), kas nodarbojas ar apmeklēto lappušu pārvaldību;
 • Trešo pušu sīkdatnes
  veidojas, piemēram, no citu tīmekļa lappušu reklāmām, kas atrodas lietotāja apmeklētajās tīmekļa lappusēs (piem;eram iegults YouTube video). No personas datu apstrādes viedokļa trešās dalības puses sīkdatņu ievietotājs ir atbildīgais apstrādātājs, kas nav tas pats apmeklētās lappuses pārvaldnieks

Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei.

 1. Apmeklējot tīmekļvietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Datu subjekts, izvēloties opciju “Apstiprināt izvēlētās”, ir piekritis visām sīkdatnēm, kas pieteikuma formā ir aktivizētas, un apstiprina, ka ir iepazinies ar Sīkdatņu politiku, sīkdatņu izmantošanas nolūkiem un gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām.
 2. Attiecībā uz “nepieciešamajām” sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek prasīta, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu tīmekļa vietnes satura attēlošanu, lai datu subjekts varētu izmantot tīmekļa vietnē paredzēto funkcionalitāti un saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes lietošanas pieredzi.

Sīkdatņu noraidīšana

 1. Ja datu subjekts vēlas, lai ierīcē netiktu izmantotas papildu sīkdatnes, viņš var tās pārvaldīt sīkdatņu pieteikuma formā, aktivizējot vai noraidot attiecīgās sīkdatņu grupas.
 2. No tehnoloģiski nepieciešamajam sīkdatnēm nav iespējams atteikties, jo tās ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai.
 3. Mums nav iespējas kontrolēt trešo pušu sīkdatņu darbību. Pēc noklusējuma modernās pārlūkprogrammas bloķē trešo pušu sīkdatnes. Tāpat lietotājs var veikt trešo pušu sīkdatņu iestatījumu izvēli, apmeklējot šo trešo pušu tīmekļa vietnes, piemēram, YouTube.

Piekrišanas atsaukšana

 1. Datu subjekts jebkurā brīdī var mainīt to, kādas sīkdatnes viņš ļauj izmantot, vai atteikties no papildu sīkdatņu izmantošanas. Datu subjekts var atteikties no visām sīkdatnēm, izņemot “nepieciešamās”.
 2. Lai atteiktos vai pārvaldītu sīkdatņu izmantošanu, datu subjektam ir jāklikšķina uz saites Sīkdatņu pārvaldība.

Politikas izmaiņas

 1. Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar iestādes Privātuma politiku vai sazināties ar iestādes datu aizsardzības speciālistu
 2. Iestāde ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas šajā dokumentā.